T. PLAST
Vrenjače za drvene i inox bačve
IZRADA ALATA I PRERADA PLASTIKE

HR 10090 Zagreb - Zaluka 1
Na poklopac INOX bačve probušiti rupu promjera 24 mm. Utaknuti nosač
vrenjače u rupu tako da je brtva sa gornje strane i zatim zategnuti maticom.
Nakon ulijevanja mošta, poklpac INOX bačve zabrtviti folijom ( stretch ) .
U otvor nosača, utakniti vrenjaču. Naliti vode do oznake na tijelu vrenjače.
Nakon procesa vrenja, ukloniti foliju, otvor nosača vrenjače zatvoriti čepom.
Vrenjača za inox bačvu
vrenjača + folija ( stretch )
Vrenjača za
drvenu bačvu
Uputa za ugradnju vrenjače na inox bačvu